ACID WAY_Giam pH đường ruột tôm, tăng khả năng hấp thụ thức ăn, giảm hàm lượng vi khuẩn trong ruột tôm

Kích thích tôm ăn nhiều, lớn nhanh , giảm FCR, giảm PH ngay tức thì, đặc trị bệnh phân trắng, cắt tảo đỏ, tảo lam, tảo sợi

Danh mục: