PROTEIN SE – Đặc tri bệnh cong thân,đục cơ,trắng cơ ở tôm sú, tôm thẻ

PROTEIN SE là sản phẩm được tinh chế có nguồn gốc selenium hữu cơ nên giúp tôm khỏe mạnh đặc biệt nhằm ngăn chặn triệt để sự xuất hiện bệnh cong thân, đục cơ trên tôm thẻ, tôm sú.