Golden Grow- tăng trọng tức thì, mau giảm đầu con tôm

Golden Grow- tăng trọng tức thì, mau giảm đầu con tôm, tăng sức đề kháng, kích thích tôm mau lớn