KALI WHITE – Đặc trị bệnh cong thân đục cơ trên tôm sú, tôm thẻ

KALI WHITE đặc trị bệnh cong thân, đục cơ trên tôm sú tôm thẻ.