Alu Chrome – Chắc thịt, nặng ký, tăng cường miễn dịch cho Tôm Thẻ, Tôm Sú

Alu Chrome – chắc thịt, nặng ký cho tôm thẻ, tôm sú