Microsporodia – Loại tế bào vi bào tử trùng ra khỏi gan tôm, tái tạo, ngăn ngừa vi bào tử tấn công lên tế bào gan tôm

Microsporodia là sản phẩm mới nhất có tác dụng loại vi bào tử trùng

Microsporodia gây bệnh gan tụy trên thân tôm. vi bào tử trùng ký sinh trên tế bào ống gan tụy của gan tôm có lớp võ bao dày nên rất khó tiêu diệt.

Microsporodia chứa hợp chất GFC đặc biệt có thể loại thải hết vi bào tử trùng ra khỏi cơ thể tôm sau khi sử dụng.

Microsporodia ức chế đĩa bám của vi bào tử trùng trên tế bào ống gan tụy của tôm làm cho vi bào tử trùng không thể bám trên tế bào gan tụy tôm.Giup phục hồi, bảo vệ và tái tạo các tế bào gan tụy tổn thương do nhiễm vi bào tử trùng