VITAMIO 18 – Bổ sung vitamin, acid amin dạng đậm đặc cho tôm

Bổ sung acid amin, vitamin tổng hợp dạng đậm đặc cho tôm, kích thích thèm ăn, kích thích tăng trưởng, chống stress