Aludine 9000- Chuyên gia diệt khuẩn vi khuẩn, nấm

Diệt các nầm bệnh gây ra do vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm cá
Sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá, bể ươm tôm, cá giốngLiều dùng:
Diệt khuẩn chuẩn bị ao: 1lit/5000m3
Điều kiện bình thường: 1lit/ 8000- 10000m3
Định kỳ 10-15 ngày xử lý 1 lần
Sử dụng khi trời mát