PROPEP – Cung cấp protein hàm lượng cao cho tôm

Pro pep cung cấp protein có chứa aminoacid có giá trị sinh học cao, kích thích tăng trưởng và tăng khả năng tiêu hóa ở tôm. Tăng khả năng hấp thụ thức ăn và mang lại hiệu quả kinh tế cao.